Zespół mieszkaniowo-usługowy
ul. Hipoteczna / ul. Srebrna, Łódź
Zespół składa się z 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Od strony ulic przewidziano lokale usługowe w parterach. Łącznie zaprojektowano 1 166 mieszkania oraz 1 165 miejsc parkingowych w garażach i na terenie. Łączna powierzchnia mieszkań i usług wynosi ok. 53 091,00 m².
Lokalizacja: Łódź
Klient: Activ Investment
Rok: 2023

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Łodzi w dzielnicy Bałuty. Jest to teren dawnej wsi, a obecnie wydzielone na potrzeby SIM (System Informacji Miejskiej) w Łodzi osiedle administracyjne „Stare Bałuty”. Teren Inwestycji stanowi znaczną część „kwartału” zabudowy ograniczonego ulicami Hipotecznej, Srebrnej, Polnej a także ul. Bolesława Limanowskiego. Kształtowanie formalnego wyrazu zespołu to próba artykułowania środkami architektonicznymi znaczenia poszczególnych fasad, hierarchii w całym zespole oraz uwarunkowań związanych stricte z funkcją mieszkaniową z uwzględnieniem przede wszystkim warunków w zakresie nasłonecznienia mieszkań. Mamy tu do czynienia z typowym dla kwartałów zabudowy miejskiej kontrastem pomiędzy ulicą i wnętrzem kwartału.

Dla osiągnięcia efektu formalnego rozdrobnienia brył poszczególnych budynków w nawiązaniu do otoczenia, górne części budynków zaprojektowano na znacznie ograniczonym rzucie w zakresie dwóch najwyższych kondygnacji. W  ich wprowadzono rytm dużych, regularnych przeszkleń i zrezygnowano z balkonów. Zabieg ten podnosi walory funkcjonalne i estetyczne dużych mieszkań tam zlokalizowanych. Konsekwentnie kształtowana bryła, uzyskana w procesie  odejmowania szeregu „mas”, sprawia wrażenie solidnej a jednocześnie nie pozbawionej „lekkości wyrazu”. Wnętrza dziedzińców utrzymane w  odcieniach bieli  są w wyrazie „bezpieczne”, bez ciemnych „zaułków”.