Nova Mikołowska – budynek A
ul. Mikołowska, Raciborska, Strzelecka, Katowice
Budynki mieszkalne z usługami w parterach zlokalizowane w kwartale zabudowy śródmiejskiej. Łącznie w ramach inwestycji przewidziano 353 mieszkania oraz 20 lokali usługowych o powierzchni ok. 16 500 m².
Lokalizacja: Katowice
Klient: Activ Investment
Rok: 2023

Zespół budynków zaprojektowany w oparciu o zapisy planu, uwzględniając kontekst miejsca, uzupełnienia  tkankę miejską w obrębie kwartału ulic Strzeleckiej, Raciborskiej i drogi KDW. Składa się z dwóch sub-kwartałów, które kształtem i usytuowaniem wpisują się w planowane linie zabudowy.

Zrealizowany zespół  mieści różne funkcje;  mieszkania, lokale usługowe oraz ogólnodostępne place i dziedzińce. Wyraz architektoniczny  oparto  się na kontraście między fasadami zewnętrznymi a wewnętrznymi.